ખોટું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટું થવું

  • 1

    ખેદજનક બનાવ બનવો.

  • 2

    નાણું-લેણું ડૂલ થવું.