ખોટું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટું પડવું

  • 1

    જૂઠૂં ઠરવું કે નીવડવું.

  • 2

    (અંગ) જૂઠું પડવું-રહી જવું.