ખોટ ભાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટ ભાગવી

  • 1

    ખાધ મેળવી લેવી.

  • 2

    ભીડ ભાગવી.