ખોડોપાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડોપાડો

  • 1

    ખોડિયો પાડો; છોકરાંની એક રમત.