ખોડો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડો કાઢવો

  • 1

    સંહાર કરવો.