ખોડો નીકળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડો નીકળી જવો

  • 1

    અતિ સંહાર થવો.