ખોડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડું કરવું

  • 1

    અક્ષર નીચે ખોડાની નિશાની કરવી.