ખોડ ભાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડ ભાગવી

  • 1

    નઠારી ટેવ છોડાવવી.