ખોદણી ખોદવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોદણી ખોદવી

  • 1

    દોષ જોયા કરવા; નિંદા કરવી.