ખોપરીમાં પવન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોપરીમાં પવન હોવો

  • 1

    મિજાજ વધવો; ગર્વ થવો.