ખોબલો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોબલો ભરવો

  • 1

    ખોબામાં માય તેટલું લેવું.