ગુજરાતી

માં ખોલણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખોલણહાર1ખોલણહારું2

ખોલણહાર1

વિશેષણ

  • 1

    ખોલનાર.

ગુજરાતી

માં ખોલણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખોલણહાર1ખોલણહારું2

ખોલણહારું2

વિશેષણ

  • 1

    ખોલનાર.