ખોલ ઊતરી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોલ ઊતરી જવી

  • 1

    ચામડી કે કાંચળી ઊતરવી-નીકળી જવી.