ખોલ ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોલ ચડાવવી

  • 1

    પડ-ગલેફ ચડાવવાં.