ખોલ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોલ ભરવી

  • 1

    કપડાનો ઢીલો પડતો ભાગ સીવી લેવો.