ખોળંબે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળંબે નાખવું

  • 1

    ઢીલમાં નાખવું.