ખોળંબે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળંબે પડવું

  • 1

    ઢીલમાં પડવું.