ખોળાધરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળાધરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જામીનગીરી.