ખોળિયામાંથી જીવ ઊડી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળિયામાંથી જીવ ઊડી જવો

  • 1

    ફાળ પડવી; ભારે ગભરાટ-ચિંતા થવાં.