ખોળો ખૂદંવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળો ખૂદંવો

  • 1

    ખોળામાં રમવું; એમ બાળકે ઊછરવું.