ખો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખો કાઢી નાખવો

  • 1

    ખોડો કાઢી નાંખવો; ખલાસ કરી દેવું; જડ મૂળથી નાશ કરવો.