ગુજરાતી

માં ગઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગઈ1ગૂઈ2

ગઈ1

 • 1

  'જવું'નું ભૂતકાળનું સ્ત્રી૰ રૂપ.

 • 2

  (ભૂ૰કૃ૰) વિ૰ ગયેલી; વીતેલી.

ગુજરાતી

માં ગઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગઈ1ગૂઈ2

ગૂઈ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગબી; બદી.

 • 2

  કાઠિયાવાડી અણચી.