ગંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંગ

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ગંગા નદી.

મૂળ

प्रा. सं. गंगा

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  એક હિંદી કવિ.

ગુંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુંગ

વિશેષણ

 • 1

  'ગૂંગું' વિ૰; નાકમાંથી બોલતું; ગૂંગણું.

 • 2

  મૂંગું.

મૂળ

फा.

ગુંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુંગ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાકના મળનો બંધાઈ ગયેલો પોપડો.

ગુંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુંગું

વિશેષણ

 • 1

  'ગૂંગું' વિ૰; નાકમાંથી બોલતું; ગૂંગણું.

 • 2

  મૂંગું.

મૂળ

फा.

ગુંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુંગું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાકના મળનો બંધાઈ ગયેલો પોપડો.

ગૂંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંગ

વિશેષણ

 • 1

  ગૂંગું; નાકમાંથી બોલતું; ગૂંગણું.

 • 2

  મૂંગુ.

ગૂંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંગ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાકના મળનો બંધાઈ ગયેલો પોપડો.

ગૂંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંગું

વિશેષણ

 • 1

  નાકમાંથી બોલતું; ગૂંગણું.

 • 2

  મૂંગું.

મૂળ

फा. गुंग

ગૂંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંગું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાકના મળનો બંધાઈ ગયેલો પોપડો.

ગૅંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૅંગ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ટોળી; દળ.

 • 2

  ગુનાખોરોની ટોળકી; ચંડાળચોકડી.

મૂળ

इं.

ગેંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેંગું

વિશેષણ

 • 1

  સહેજમાં રડી પડે એવું; ગાંગું.

મૂળ

રવાનુકારી