ગગનમાં ઊડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગનમાં ઊડવું

  • 1

    અલોપ થઈ જવું.

  • 2

    નિરર્થક જવું.

  • 3

    ફુલાવું.