ગગનમાં ગાજવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગનમાં ગાજવું

  • 1

    ઘણે ઊંચે ગર્જના થવી.

  • 2

    મોટાઈમાં રહેવું.