ગગનમાં ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગનમાં ચડાવવું

  • 1

    વખાણ કરી ઊંચે ચડાવવું.