ગગન સાથે વાતો કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગન સાથે વાતો કરવી

  • 1

    બડાઈઓ મારવી.

  • 2

    આકાશને અડે તેટલું-ઘણું ઊંચું હોવું.