ગગરો ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગરો ફેરવવો

  • 1

    ભીખ માગવી.

  • 2

    ઉપર ઘી પીરસાય એવો વરો કરવો.