ગંગાછાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંગાછાપ

વિશેષણ

  • 1

    વચમાં મૂળ અને તળે ઉપર ટીકા છાપી હોય તેવું (મુદ્રણ).