ગંગાજમની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંગાજમની

વિશેષણ

  • 1

    બે બાજુ જુદા જુદા રંગવાળું.

  • 2

    જુદી જુદી ધાતુઓનું બનેલું.