ગંગા જમના ઊભરાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંગા જમના ઊભરાવાં

  • 1

    ખૂબ આંસુ આવવાં.