ગચ્છન્તી પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગચ્છન્તી પકડવી

  • 1

    ચાલતી પકડવી.