ગુજરાતી માં ગચ્છીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગચ્છી1ગચ્છી2

ગચ્છી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માટી, ઈંટો, કાંકરા અને ચૂનો વગેરેનું બાઝી જવું તે. ઉદા૰ ચૂનાગચ્ચી.

 • 2

  અગાસી; ધાબું.

 • 3

  છોબંધ જમીન.

 • 4

  વર્ગ; સમુદાય.

  જુઓ ગચ્છ

મૂળ

'ગચ્ચ' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ગચ્છીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગચ્છી1ગચ્છી2

ગચ્છી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગચ્ચી; માટી, ઈંટો, કાંકરા અને ચૂનો વગેરેનું બાઝી જવું તે. ઉદા૰ ચૂનાગચ્ચી.

 • 2

  અગાસી; ધાબું.

 • 3

  છોબંધ જમીન.

 • 4

  વર્ગ; સમુદાય.

  જુઓ ગચ્છ