ગચ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગચ દઈને

  • 1

    ગચ, કૂચ અવાજની સાથે; ઝટ (અંદર ઘૂસી કે પેસી જવું).