ગૂંચ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંચ પડવી

  • 1

    આંટી પડવી.

  • 2

    ગૂંચવાવું.

  • 3

    મૂંઝાવું; મુશ્કેલી પડવી.