ગજકરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજકરણ

પુંલિંગ

 • 1

  હાથીનો કાન.

 • 2

  દરાજ; દાદર.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ગણપતિ.

ગજકર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજકર્ણ

પુંલિંગ

 • 1

  હાથીનો કાન.

 • 2

  દરાજ; દાદર.

ગજકર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજકર્ણ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ગણપતિ.