ગુજરાતી

માં ગજકરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગજકરણ1ગજકર્ણ2

ગજકરણ1

પુંલિંગ

 • 1

  હાથીનો કાન.

 • 2

  દરાજ; દાદર.

ગુજરાતી

માં ગજકરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગજકરણ1ગજકર્ણ2

ગજકર્ણ2

પુંલિંગ

 • 1

  હાથીનો કાન.

 • 2

  દરાજ; દાદર.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ગણપતિ.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ગણપતિ.