ગુજરાતી

માં ગુજરાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુજરાતી1ગૂજરાતી2

ગુજરાતી1

વિશેષણ

 • 1

  ગુજરાતનું,-ને લગતું.

ગુજરાતી

માં ગુજરાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુજરાતી1ગૂજરાતી2

ગૂજરાતી2

વિશેષણ

 • 1

  ગુજરાતનું,-ને લગતું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુજરાતી ભાષા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુજરાતી ભાષા.

પુંલિંગ

 • 1

  ગુજરાતનો રહેવાસી.

પુંલિંગ

 • 1

  ગુજરાતનો રહેવાસી.

મૂળ

सं. गुर्जरत्रा