ગજવાનો વર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજવાનો વર

  • 1

    ગજવું ભર્યાથી-મોટી પહેરામણી આપવાથી જે મળે તેવો-ઊંચા કુળનો વર.