ગજવાં ભરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજવાં ભરવાં

  • 1

    લાંચ આપવી.