ગૅઝેટિયર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૅઝેટિયર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રાદેશિક-ભૌગોલિક માહિતી આપતું પુસ્તક (એક સરકારી પ્રકાશન).

ગેઝેટિયર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેઝેટિયર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂગોળની માહિતી આપતું પુસ્તક (એક સરકારી પ્રકાશન).