ગુજરાતી

માં ગૅઝેટિયરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૅઝેટિયર1ગેઝેટિયર2

ગૅઝેટિયર1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રાદેશિક-ભૌગોલિક માહિતી આપતું પુસ્તક (એક સરકારી પ્રકાશન).

ગુજરાતી

માં ગૅઝેટિયરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૅઝેટિયર1ગેઝેટિયર2

ગેઝેટિયર2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂગોળની માહિતી આપતું પુસ્તક (એક સરકારી પ્રકાશન).