ગટકગટક કરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટકગટક કરી જવું

  • 1

    કપટથી ઓળવવું; ઓહિયાં કરી જવું.