ગટરવ્યવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટરવ્યવસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગટરની વ્યવસ્થા; 'ડ્રેનેજ'.