ગુટી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુટી બાંધવી

  • 1

    તે રીતે કલમ કરવી.