ગડબડગોટો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગડબડગોટો વાળવો

  • 1

    ગોટો કરવો.