ગંડૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંડૂસ

વિશેષણ

  • 1

    ગાંડિયું; ગાંડું.

મૂળ

'ગાંડું' ઉપરથી

ગંડૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંડૂસ

વિશેષણ

  • 1

    ગંડિયું; ગાંડિયું; ગાંડું.