ગુજરાતી

માં ગંડૂસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગંડૂસ1ગંડૂસ2

ગંડૂસ1

વિશેષણ

  • 1

    ગાંડિયું; ગાંડું.

ગુજરાતી

માં ગંડૂસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગંડૂસ1ગંડૂસ2

ગંડૂસ2

વિશેષણ

  • 1

    ગંડિયું; ગાંડિયું; ગાંડું.