ગૂડાલાકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂડાલાકડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગોળલાકડી; એક પ્રકારની જૂની સજા-રિબામણી.