ગુજરાતી

માં ગડિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગડિયો1ગેડિયો2

ગડિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઘડિયો; આંકનો પાડો.

ગુજરાતી

માં ગડિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગડિયો1ગેડિયો2

ગેડિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    ગેડી જેવી વળેલી મોટી લાકડી.