ગડી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગડી પડવી

  • 1

    ગાંઠ પડવી.

  • 2

    અંટસ પડવો.

  • 3

    સળ પડવો; ગેડ પડવી.