ગડી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગડી વાળવી

  • 1

    (કપડાંને) સળ પાડી પાડીને વાળવું.