ગુણઓશિંગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણઓશિંગણ

વિશેષણ

  • 1

    ગુણ કર્યા બદલ ઓશિંગણ-આભારી.